Zelfstandig ondernemen staat voor vrijheid bij keuze

Ondernemingsrecht

Ondernemen is iets wat in je bloed moet zitten. Iets wat je moeilijk aanleert en ook wat je eigenlijk nooit kwijtraakt. Maar wat komt er allemaal precies kijken bij het ondernemen?

Laat ons je adviseren over alle juridische aspecten waar je over na moet denken zodra je gaat starten. 

En wat als je nou al gestart bent? Is het dan al te laat? Nee, natuurlijk niet! Er zijn veel  “levende” documenten welke meebewegen met je onderneming. Algemene voorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten, privacy verklaring, vof-contract en nog veel meer. 

Ondernemen is spannend en iets om trots op te zijn. Soms is ondernemen een erfenis en weet je eigenlijk niet zo goed hoe je dat zelfstandig verder moet leiden. We zijn graag een luisterend oor en denken altijd mee met de ondernemer. 

Via het ondernemersplein kun je veel informatie vinden over ondernemen en wat daarbij komt kijken in “normaal” Nederlands. www.ondernemersplein.kvk.nl

Binnen het privaatrecht wordt er als eerst een onderscheid gemaakt tussen  natuurlijke personen en rechtspersonen. Een natuurlijk persoon heeft rechten en plichten zoals belasting betalen, erven, eigendom verkrijgen, etc. Zo kunnen er bedrijfsvormen zijn zonder rechtspersoonlijkheid, denk aan:

– eenmanszaak;
– vennootschap onder firma (vof);
– maatschap;
– commanditaire vennootschap.

Maar ook bedrijven kunnen rechten en plichten hebben. Verschillende vormen van bedrijfsvormen met rechtspersoonlijkheid zijn::

– naamloze vennootschap;
– besloten vennootschap;
– stichting;
– vereniging;
– coöperatie;
– onderlinge waarborgmaatschappij;
– kerkgenootschappen;
– publiekrechtelijke rechtspersonen;
– organisaties met overheidstaken;
– Limited Liability Partnerschip (LLP).

Om u te kunnen beroepen hierop is het wel belangrijk dat uw creatie in de wereld is gebracht en niet alleen een idee is gebleven, de creatie moet voor andere mensen herkenbaar zijn.

Het auteursrecht wordt verkregen middels de wet, in artikel 1 van de auteurswet staat dat alleen de maker het recht heeft om gebruik te maken van de creatie en deze openbaar te maken en te verveelvoudigen. Het merkenrecht wordt verkregen door uw merk te deponeren bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (BOIP), hier wordt uw werk beschermd binnen België, Nederland en Luxemburg. Om uw merk wereldwijd te beschermen dient u deze te deponeren bij het World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève.

Om uw handelsnaam te beschermen kunt u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en daarna uw handelsnaam als merkenrecht deponeren bij de BOIP. Het octrooirecht met betrekking tot uw technisch product of proces wordt verkregen door deze te registreren bij de BOIP.

We komen vaker in aanraking met het intellectueel eigendomsrecht dan we denken. Men is creatief in het bedenken en ontwerpen van zowel tastbare als ontastbare werken. Een jurk is bijvoorbeeld tastbaar maar het ontwerp niet. En dat is precies het verschil tussen eigendomsrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Al hetgeen iemand bedacht heeft wat ontastbaar is, kan onder het intellectueel eigendomsrecht vallen. Onder het nationale en internationale intellectueel eigendomsrecht vallen onder andere het merkenrecht, handelsnaamrecht, octrooirecht en auteursrecht. Daarmee beschermen we creaties zoals; muziek, ontwerpen, teksten, foto’s, uitvindingen, merken, etc. Zodra u degene bent met het intellectueel eigendomsrecht dat heeft u het exclusief en absoluut recht op de creatie. Dit houdt in dat u, en alleen u, het recht heeft om gebruik te maken van de creatie. Niemand anders mag het verveelvoudigen, verkopen, verpanden of wat dan ook er mee doen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Het 3-stappenplan

Samen vechten we voor wat je waard bent

Dat doen we middels drie stappen: het gesprek, het onderzoek & het adviesrapport/document.

01

Gratis intakegesprek

Onze jurist gaat met u in gesprek over de situatie, kijkt samen met u naar de mogelijkheden en sluit af met een passend advies + vervolgstappen.

02

Het onderzoek

We onderzoeken de mogelijkheden met betrekking tot de situatie en gaan op zoek naar de juiste oplossing.

03

Het adviesrapport

U ontvangt het adviesrapport of een benodigde juridisch document of beide.